NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

▼ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ''SITE'' Βρίσκεστε στην παλιά μας ιστοσελίδα

Υποχρεώσεις συντηρητή ανελκυστήρα ( Ασανσέρ) Άρθρο 6

 

 

 
1. (α) Για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλε−
 
σης των εργασιών συντήρησης ανελκυστήρα, ο υπεύθυνος 
 
συντηρητής του συνεργείου ή των συνεργείων πραγματο−
 
ποιεί τους σχετικούς ελέγχους συντήρησης κάθε τέσσερις 
 
(4) μήνες για τους ανελκυστήρες της παραγράφου 4(α) και 
 
(β) του άρθρου 4, και κάθε τρεις (3) μήνες για τους ανελκυ−
 
στήρες της παραγράφου 4 (γ) του άρθρου 4 και ενημερώνει 
 
στην αντίστοιχη θέση το βιβλιάριο συντήρησης.
 
(β) Στο βιβλιάριο συντήρησης το οποίο θεωρείται από 
 
την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυ−
 
τοδιοίκησης μόνο κατά την φάση της αρχικής καταχώ−
 
ρησης, αναγράφονται οι υποχρεώσεις του συντηρητή και 
 
οι προβλεπόμενες κυρώσεις και καταχωρούνται τα πλήρη 
 
στοιχεία του ανελκυστήρα, του συντηρητή και του εκά−
 
στοτε φορέα ελέγχου. Στο βιβλιάριο καταχωρούνται όλες 
 
ο σημαντικές ενέργειες επί του ανελκυστήρα (έλεγχοι, 
 
συντήρηση και μεταβολές στη συντήρηση, μετατροπές, 
 
ατυχήματα, υποδείξεις του συντηρητή προς τον ιδιοκτήτη 
 
ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους και κάθε 
 
άλλη σχετική λεπτομέρεια για την παρακολούθηση του 
 
ιστορικού του ανελκυστήρα) και πρέπει να είναι διαθέσιμο 
 
σε ζήτηση των Αρχών και των αναγνωρισμένων φορέων 
 
κατά τους έκτακτους ή περιοδικούς ελέγχους. Η θεώρηση 
 
κατά την φάση της καταχώρησης δεν νομιμοποιεί το πε−
 
ριεχόμενο του βιβλιαρίου το οποίο αποτελεί ευθύνη του 
 
συντηρητή.
 
2. Ο υπεύθυνος συντηρητής παρίσταται και ενημερώνει 
 
το βιβλιάριο συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις απο−
 
κατάστασης σοβαρών βλαβών, αντικατάστασης και αλ−
 
λαγής εξαρτημάτων και στοιχείων του ανελκυστήρα. Ο 
 
υπεύθυνος συντηρητής οφείλει να παρίσταται κατά τον 
 
περιοδικό έλεγχο ενός ανελκυστήρα και να συνδράμει στη 
 
διεξαγωγή του.
 
3. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να παρίσταται 
 
μετά από έγγραφη κλήση του κατά τη διενέργεια έκτακτων 
 
ελέγχων στα πλαίσια καταγγελιών ή ατυχημάτων σύμφωνα 
 
με το άρθρο 11 της παρούσας απόφασης. Οι υπηρεσίες 
 
που παρέχει, στα πλαίσια της παρούσας παραγράφου, δεν 
 
επιφέρουν καμία οικονομική επιβάρυνση στον ιδιοκτήτη ή 
 
το διαχειριστή του κτιρίου όπου είναι εγκατεστημένος ο 
 
ανελκυστήρας.
 
4. Ο υπεύθυνος συντηρητής μεριμνά και ενημερώνει τον 
 
ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπο τους για 
 
τις απαραίτητες επισκευές λήψη αναγκαίων μέτρων, σύμ−
 
φωνα πάντα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά την εποχή 
 
εγκατάστασης του ανελκυστήρα. Ειδικότερα, στη περί−
 
πτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκ−
 
πρόσωπος τους δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του 
 
υπεύθυνου συντηρητή για επισκευές ή λήψη αναγκαίων μέ−
 
τρων στον ανελκυστήρα και προκαλείται κίνδυνος για την 
 
ασφάλεια των χρηστών, αυτός υποχρεούται να διακόψει 
 
τη λειτουργία του εν λόγω ανελκυστήρα και ταυτόχρονα 
 
να ενημερώσει, αιτιολογώντας για τη διακοπή, τον παρα−
 
πάνω ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή τον νόμιμο εκπρόσωπό 
 
τους και τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής 
 
Αυτοδιοίκησης για να προβεί στον έλεγχο και στις απαραί−
 
τητες ενέργειες σύμφωνα με το άρθρο 12 της παρούσας 
 
απόφασης. Επίσης, μπορεί να διακόπτει τη συνεργασία του 
 
με τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσω−
 
πό τους και ο τελευταίος να αναθέτει τη συντήρηση του 
 
ανελκυστήρα σε άλλο υπεύθυνο συντηρητή σύμφωνα με 
 
τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του 
 
άρθρου 8 της παρούσας απόφασης. Σε περίπτωση που ο 
 
ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους 
 
δεν συμφωνεί με την εκτίμηση του συντηρητή, έχει το 
 
δικαίωμα να απευθυνθεί σε φορέα ελέγχου της επιλογής 
 
του ή σε ειδικό πραγματογνώμονα του Τεχνικού Επιμελη−
 
τηρίου Ελλάδας, ο οποίος υποχρεούται εντός 60 ημερών 
 
να γνωματεύσει τελεσίδικα για το θέμα που έχει προκύψει, 
 
η δε Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτο−
 
διοίκησης να εφαρμόσει τα αναφερόμενα στη γνωμάτευση. 
 
Σε περίπτωση οριστικής διαφωνίας μεταξύ συντηρητή και 
 
ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους, η 
 
διακοπή της συνεργασίας θα πρέπει να γίνει εντός είκοσι 
 
(20) ημερών από τη διαπίστωση αυτή.
 
5. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται να ενημερώνει 
 
εγγράφως τους εκάστοτε ιδιοκτήτες ή διαχειριστές για 
 
την υποχρέωσή τους να αναθέσουν τον έλεγχο (αρχικό, 
 
περιοδικό, τακτικό, μετά από ατύχημα, μετά από σοβαρές 
 
τροποποιήσεις ή αντικαταστάσεις στοιχείων, εξαρτημάτων, 
 
μηχανισμών ή και χρήσης του ανελκυστήρα) σε αναγνωρι−
 
σμένο φορέα ελέγχου ανελκυστήρων.
 
6. Ο υπεύθυνος συντηρητής υποχρεούται κατά την ανάλη−
 
ψη της συντήρησης να παραδίδει επικυρωμένο αντίγραφο 
 
της άδειας του συνεργείου συντήρησης που έχει εκδοθεί 
 
επ’ ονόματί του στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο 
 
νόμιμο εκπρόσωπό τους.
 
7. Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα 
 
πρέπει να διατηρεί τα παρακάτω:
 
(α) Βιβλίο – μητρώο των ανελκυστήρων σελιδοποιημένο 
 
και θεωρημένο από την Υπηρεσία Ανάπτυξης της Νομαρ−
 
χιακής Αυτοδιοίκησης, στην περιοχή της οποίας υπάγεται 
 
η έδρα του συντηρητή, στο οποίο αναγράφονται τα στοι−
 
χεία κάθε ανελκυστήρα, ο αριθμός των στάσεων και το 
 
είδος του κτιρίου, του οποίου αναλαμβάνεται ή διακόπτεται 
 
η συντήρηση (αριθμός φακέλου της Υπηρεσίας, αριθμός 
 
αδείας, φορέας ελέγχου, αριθμός καταχώρησης, πλήρη 
 
διεύθυνση κτιρίου).
 
(β) Βιβλίο – ημερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων 
 
σελιδοποιημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω στο οποίο 
 
καταχωρούνται οι πραγματοποιούμενες κάθε μέρα συντη−
 
ρήσεις.
 
(γ) Μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή για αναγγελία 
 
βλαβών ολόκληρο το 24ωρο. Η μόνιμη έδρα είναι ίδια για 
 
όλα τα κινητά συνεργεία.
 
(δ) Κατάλληλο χώρο και εξοπλισμό από όργανα και εργα−
 
λεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των συντηρήσεων 
 
και ελέγχων. 
 
8. Σε περίπτωση παραίτησης του συνεργείου συντήρη−
 
σης από τη συντήρηση του ανελκυστήρα, υποχρεούται να 
 
ενημερώνει, εγγράφως, με συστημένη επιστολή είκοσι (20) 
 
τουλάχιστον μέρες προ της παραιτήσεως τον ιδιοκτήτη 
 
ή τον διαχειριστή ή αυτόν που τον υποκαθιστά στη δια−
 
χείριση του κτιρίου και να υποβάλλει στο διάστημα αυτό 
 
την παραίτηση, με Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86, στη 
 
Διεύθυνση Ανάπτυξης για την ενημέρωση του Μητρώου 
 
των συνεργείων συντήρησης.
 
9. Ο υπεύθυνος συντηρητής του ανελκυστήρα υποχρεού−
 
ται να ενημερώσει εγγράφως τον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή 
 
τον νόμιμο εκπρόσωπό τους, τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη 
 
της προθεσμίας, για τη διενέργεια του αρχικού ή περιοδι−
 
κού ελέγχου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 
 
και την παράγραφο 1 του άρθρου 15 της παρούσας.
 
10. Σε περίπτωση παραίτησης ή αλλαγής του υπεύθυ−
 
νου συντήρησης, είναι απαραίτητο, εκτός από τις σχετικές 
 
υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 του υπεύθυνου συντή−
 
ρησης και του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου 
 
εκπροσώπου τους, να υποβληθεί στην οικεία Διεύθυνση 
 
Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης από τον νέο 
 
συντηρητή, κατάσταση συντηρούμενων από αυτόν ανελ−
 
κυστήρων καθώς και το τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων, 37084 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
 
ώστε να εξασφαλίζεται η απαίτηση της παραγράφου 4 
 
του άρθρου 5 σχετικά με το όριο της συντήρησης μέχρι 
 
διακοσίων σαράντα (240) ανελκυστήρων.

 

 

 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 211 0139 949 - ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 697 0080 989

Blog Stats

  • Total posts(618)
  • Total comments(45)

Forgot your password?