NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

▼ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ''SITE'' Βρίσκεστε στην παλιά μας ιστοσελίδα

Συντήρηση ανελκυστήρα ( ασανσέρ) Άρθρο 4

 

 

 
1. Για όλους τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες η συ−
 
ντήρηση είναι υποχρεωτική.
 
2. Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά τακτά χρονικά δι−
 
αστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων 
 
ασφάλειας, καθώς και των υπόλοιπων εξαρτημάτων του 
 
ανελκυστήρα, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς 
 
λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάστα−
 
ση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και 
 
απορύθμισης των μηχανικών ή/και ηλεκτρικών διατάξεων 
 
ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού. Περιλαμβά−
 
νει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση 
 
της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και 
 
των απορυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό και τη 
 
λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων των εξαρτημάτων σύμ−
 
φωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις 
 
των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων 
 
ασφαλείας.
 
3. Το πρόγραμμα για τη συντήρηση διαμορφώνεται σύμ−
 
φωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας που προβλέπονται από 
 
τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης 
 
του ανελκυστήρα σε συνδυασμό με τις διακρίσεις του άρ−
 
θρου 15 της παρούσας.
 
4. Κάθε ανελκυστήρας πρέπει να συντηρείται περιοδικά 
 
με συχνότητα που προσδιορίζεται ως ακολούθως: 
 
α) Για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε μονοκατοικίες 
 
ανεξαρτήτως στάσεων και ορόφων, κάθε δύο μήνες.
 
β) Για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε πολυκατοικίες 
 
και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες ανεξαρτήτως στάσεων 
 
και ορόφων, κάθε σαράντα πέντε (45) ημέρες. 
 
γ) Για ανελκυστήρες εγκατεστημένους:
 
i. σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, 
 
σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, και 
 
γενικά σε προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό κτίρια ή χώ−
 
ρους στάθμευσης,
 
ii. σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδρά−
 
σεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου όπως 
 
π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη 
 
ανάπτυξη σκόνης, σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε 
 
κίνδυνο εκρήξεων κ.λπ.,
 
iii. σε ξενοδοχεία με παραπάνω από 200 κλίνες ή σε 
 
κτίρια όπου εξυπηρετείται ευρύ κοινό (>10000 διαδρομές 
 
/ εκκινήσεις την εβδομάδα) 
 
iv. σε νοσοκομεία, ο αριθμός των συντηρήσεων ανέρχεται 
 
σε δύο φορές τον μήνα.
 
Στην περίπτωση εποχιακών δραστηριοτήτων των περι−
 
πτώσεων του εδαφίου (γ) της παραγράφου 4 του παρόντος 
 
άρθρου, ο αριθμός των προβλεπόμενων δύο συντηρήσεων 
 
τον μήνα, τηρείται αποκλειστικά για όσο διάστημα αυτές 
 
λειτουργούν.
 
5. Τακτικό πρόγραμμα συντηρήσεων συντάσσεται από 
 
τον υπεύθυνο συντηρητή σύμφωνα με τον πραγματικό αριθ−
 
μό συντηρήσεων που έχει συμφωνηθεί με τον ιδιοκτήτη ή 
 
τον διαχειριστή για κάθε ανελκυστήρα που έχει αναλάβει 
 
την συντήρηση και πάντως όχι λιγότερες από τις προβλε−
 
πόμενες ανά κατηγορία ανελκυστήρα.
 
6. Αν διακοπεί η λειτουργία ενός ανελκυστήρα μπορεί 
 
να μη γίνεται καμία συντήρηση κατά το διάστημα της δι−
 
ακοπής. Αν όμως η διακοπή της λειτουργίας υπερβεί τους 
 
τρεις μήνες τότε, πριν τεθεί σε λειτουργία, πρέπει να γί−
 
νει συντήρηση σύμφωνα με την παράγραφο 2. Η διακοπή 
 
λειτουργίας ανελκυστήρα των παραπάνω περιπτώσεων 
 
ανακοινώνεται στην αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχιακής 
 
Αυτοδιοίκησης.
 
7. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός 
 
τους δύναται να συμφωνήσει με τον εκάστοτε υπεύθυνο 
 
συντηρητή να γίνονται περισσότερες επισκέψεις ετησίως 
 
από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4, παράγραφος 4 και 
 
να παρέχονται ιδιαίτερες υπηρεσίες (βλάβες, επισκευές, 
 
ανταλλακτικά).
 

 

 

 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 211 0139 949 - ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 697 0080 989

Blog Stats

  • Total posts(618)
  • Total comments(45)

Forgot your password?