NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

▼ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ''SITE'' Βρίσκεστε στην παλιά μας ιστοσελίδα

Συνεργεία Συντήρησης ανελκυστήρα (Ασανσέρ) Άρθρο 5

 

 

 
1. Οι εργασίες συντήρησης σ’ έναν ανελκυστήρα γίνο−
 
νται αποκλειστικά και μόνο από συνεργείο συντήρησης, 
 
το οποίο έχει την απαιτούμενη άδεια από την Διεύθυνση 
 
Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, έχει 
 
καταχωρηθεί στο μητρώο συντήρησης που τηρεί η Διεύ−
 
θυνση αυτή και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, μέσα και 
 
προσωπικό.
 
2. Κάθε κάτοχος αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 1 
 
(υπεύθυνος συντηρητής) έχει το δικαίωμα να προΐσταται σε 
 
(3) τρία κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων.
 
3. Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων 
 
πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έναν ηλεκτρο−
 
τεχνίτη Δ’ ειδικότητας και έναν βοηθό ηλεκτροτεχνίτη Δ’ 
 
ειδικότητας ή ηλεκτροτεχνίτη Δ’ ειδικότητας. Ο υπεύθυνος 
 
συντηρητής μπορεί να δηλώνεται ως μέλος ενός εκ των 
 
συνεργείων, των οποίων έχει δικαίωμα να προΐσταται.
 
4. Κάθε κινητό συνεργείο μπορεί να πραγματοποιεί την 
 
συντήρηση μέχρι διακοσίων σαράντα (240) ανελκυστή−
 
ρων.
 
5. Η χρονική διάρκεια της συντήρησης του ανελκυστήρα 
 
πρέπει να είναι τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) λεπτά 
 
της ώρας ή όσο περισσότερο απαιτηθεί κατά την κρίση 
 
του συνεργείου συντήρησης. Ο επικεφαλής του συνερ−
 
γείου συντήρησης και ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο 
 
νόμιμος εκπρόσωπός τους επιβλέπουν αν εξαντλείται το 
 
παραπάνω χρονικό διάστημα από το προσωπικό του εν 
 
λόγω συνεργείου ΚΥΑ. 
 
6. Οι συντηρητές που έχουν το δικαίωμα εγκατάστασης 
 
ανελκυστήρων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά−
 
ταξης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστά−
 
σεων και κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων, 
 
εφόσον πραγματοποιούν και εγκαταστάσεις, μπορούν να 
 
χρησιμοποιούν το προσωπικό των κινητών συνεργείων συ−
 
ντήρησης σε εργασίες εγκατάστασης, εφόσον δεν συμπλη−
 
ρώνεται ο προβλεπόμενος αριθμός των 240 ανελκυστήρων 
 
που αυτό μπορεί να συντηρεί σύμφωνα με την παράγραφο 
 
4 του άρθρου 4. Το προσωπικό αυτό υποχρεωτικά αποτελεί−
 
ται μεταξύ των άλλων και από έναν αδειούχο εγκαταστάτη 
 
Δ΄ ειδικότητας. Οι αδειούχοι συντηρητές Δ’ ειδικότητας δεν 
 
έχουν δικαίωμα εγκατάστασης ανελκυστήρων.
 
7. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν πραγματοποι−
 
ούνται, από παράλειψη του συντηρητή οι ελάχιστες συντη−
 
ρήσεις που προβλέπονται στην παρούσα για τον συγκεκρι−
 
μένο τύπο ανελκυστήρα, ή δεν τηρείται η ελάχιστη χρονική 
 
διάρκεια της συντήρησης των σαράντα πέντε λεπτών της 
 
ώρας, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής μπορεί να αναφέρεται 
 
στην αρμόδια Νομαρχιακή Υπηρεσία που έχει εκδώσει την 
 
άδεια του συνεργείου συντήρησης και το έχει εγγεγραμ−
 
μένο στο Μητρώο που τηρεί. 
 
8. Σε περίπτωση εργασιακής σχέσης του συντηρητή με 
 
νομικό πρόσωπο, για κάθε υποχρέωση του συντηρητή, ευ−
 
θύνονται εξ αδιαιρέτου τόσο ο ίδιος ο συντηρητής ως 
 
φυσικό πρόσωπο, όσο και το νομικό πρόσωπο για λογαρι−
 
ασμό του οποίου ενεργεί, εκπρόσωπος του οποίου οφείλει 
 
να επιβλέπει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
 
του φυσικού προσώπου συντηρητή προς τον χρήστη των 
 
υπηρεσιών αυτών.

 

 

 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 211 0139 949 - ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 697 0080 989

Blog Stats

  • Total posts(618)
  • Total comments(45)

Forgot your password?