NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

▼ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ''SITE'' Βρίσκεστε στην παλιά μας ιστοσελίδα

Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση και λειτουργία του ανελκυστήρα (Ασανσέρ) Άρθρο 2

Για την ηλεκτροδότηση προς εκτέλεση των απαραίτητων 

δοκιμών εγκατάστασης και ρύθμισης των ανελκυστήρων, 
 
ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός 
 
του, υποβάλλει στο Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστή−
 
ματος δήλωση «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ», από 
 
τους έχοντας αυτό το δικαίωμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
 
διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών και μηχανολο−
 
γικών εγκαταστάσεων, καθώς και την κατοχύρωση των 
 
επαγγελματικών δικαιωμάτων. 
 
Ο Διαχειριστής του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτρο−
 
δότησης χορηγεί, προσωρινά, ρεύμα, η παροχή του οποίου 
 
διακόπτεται, αυτοδικαίως, μετά την πάροδο τεσσάρων (4) 
 
μηνών από την ημερομηνία ηλεκτροδότησης, εφόσον δεν 
 
έχει στη συνέχεια προσκομιστεί από τον ιδιοκτήτη ή το 
 
διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους πρωτοκολλημένη 
 
αίτηση καταχώρησης (προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης) 
 
ή βεβαίωση − απόφαση καταχώρησης ανελκυστήρα, σύμφω−
 
να με το άρθρο 3, από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας 
 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Σε περιπτώσεις ανωτέρας 
 
βίας, η παραπάνω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για δυο 
 
(2) ακόμη μήνες με αιτιολογημένη απόφαση της Διεύθυνσης 
 
Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
 

 

 

 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 211 0139 949 - ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 697 0080 989

Blog Stats

  • Total posts(618)
  • Total comments(45)

Forgot your password?