NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

▼ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ''SITE'' Βρίσκεστε στην παλιά μας ιστοσελίδα

Καταχώρηση Ανελκυστήρα ( Ασανσέρ) Άρθρο 3

 

 

 
1. Στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυ−
 
τοδιοικήσεων τηρείται αρχείο ανελκυστήρων, το οποίο 
 
αποτελείται από το μητρώο και τα προβλεπόμενα κατά 
 
περίπτωση δικαιολογητικά των εγκατεστημένων ανελκυ−
 
στήρων.
 
2. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ανελκυ−
 
στήρα ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσω−
 
πός τους υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης 
 
της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αίτηση καταχώ−
 
ρησης στο μητρώο των ανελκυστήρων σύμφωνα με το πα−
 
ράρτημα Ι της υπ’ αριθμόν Οίκ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΕΚ 1797/
 
Β/2005), που πρωτοκολλείται και θεωρημένο αντίγραφό της 
 
παραδίδεται αυθημερόν από την Υπηρεσία στον ιδιοκτήτη 
 
ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους.
 
Το Αντίγραφο της θεωρημένης αίτησης επέχει θέση 
 
προσωρινής βεβαίωσης καταχώρησης ανελκυστήρα και 
 
χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές του ιδιοκτήτη ή του 
 
διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους με τον Δια−
 
χειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτροδότησης 
 
και τις λοιπές αρχές. Η προσωρινή καταχώρηση του ανελ−
 
κυστήρα που γίνεται με την πρωτοκόλληση της αίτησης 
 
καταχώρησης ακυρώνεται αν διαπιστωθούν παραλείψεις 
 
στα συνημμένα δικαιολογητικά.
 
Μαζί με την αίτηση καταχώρησης που υπογράφεται από 
 
τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπό 
 
τους συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά 
 
περίπτωση:
 
Ι. ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
 
1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας θεωρημένο από αρμόδια 
 
δημόσια αρχή.
 
2. Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται 
 
η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του μηχα−
 
νοστασίου, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τρο−
 
χαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό 
 
ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος 
 
σύνδεσης με την αντλία.
 
3. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά 
 
CENELEC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος 
 
και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα, του θαλάμου, 
 
του φρεατίου και του μηχανοστασίου.
 
4. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θεωρημένες για 
 
το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες δηλώνεται:
 
(α) Η ανάθεση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα σε 
 
εγκαταστάτη από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το 
 
νόμιμο εκπρόσωπό τους.
 
(β) Η ανάληψη της εγκατάστασης του ανελκυστήρα από 
 
τον εγκαταστάτη.
 
(γ) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδει−
 
ούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το 
 
νόμιμο εκπρόσωπό τους (εις διπλούν)
 
(δ) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από 
 
τον συντηρητή. 
 
5. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο 
 
συντήρησης) για θεώρηση των στοιχείων της ταυτότητας 
 
του ανελκυστήρα
 
6. Ανάλογα με τη διαδικασία πιστοποίησης του ανελκυστή−
 
ρα θα προσκομίζονται αντίστοιχα τα ακόλουθα έγγραφα, 
 
βάσει των παραρτημάτων της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 
 
(ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης:
 
α) Εξακρίβωση ανά μονάδα.
 
i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το 
 
παράρτημα II – Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/Οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 
 
815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρημένη από 
 
τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου)
 
ii. Βεβαίωση πιστότητας του αναγνωρισμένου φορέα σύμ−
 
φωνα με το παράρτημα Χ της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 
 
(ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.
 
β) Τελικός έλεγχος.
 
i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το 
 
παράρτημα II – Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 
 
815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρημένη από 
 
τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).
 
ii. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρτη−
 
μα V της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής 
 
απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και 
 
Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του 
 
κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIΙΙ της υπ’ 
 
αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308, (ΦΕΚ.815/B/1997) κοινής υπουρ−
 
γικής απόφασης συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, 
 
αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονι−
 
σμένα πρότυπα.
 
iii. Βεβαίωση τελικού ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα 
 
VI της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής 
 
υπουργικής απόφασης.
 
γ) Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων «Ανελκυστήρες».
 
i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το 
 
παράρτημα II – Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 
 
815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρημένη από 
 
τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).
 
ii. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρτη−
 
μα V της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής 
 
απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και 
 
Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του 
 
κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIΙΙ της υπ’ 
 
αριθμ.Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουρ−
 
γικής απόφασης, συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, 
 
αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονι−
 
σμένα πρότυπα.
 
iii. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμ−
 
φωνα με το παράρτημα XII της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/
 
1308(ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.
 
δ) Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής.
 
i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το 
 
παράρτημα II – Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 37081
 
815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρημένη από 
 
τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).
 
ii. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρ−
 
τημα V της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) 
 
κοινής υπουργικής απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του 
 
Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης 
 
ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτη−
 
μα XIΙΙ της υπ’ αριθμ.Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/B/1997) 
 
κοινής υπουργικής απόφασης, συμπληρωμένο από έλεγχο 
 
σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς 
 
τα εναρμονισμένα πρότυπα.
 
iii. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφω−
 
να με το παράρτημα XIV της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 
 
(ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.
 
ε) Πλήρης διασφάλιση ποιότητας:
 
i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το 
 
παράρτημα II – Β της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 
 
815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.
 
ii. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφω−
 
να με το παράρτημα XIΙΙ της υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 
 
(ΦΕΚ 815/B/1997) κοινής υπουργικής απόφασης. (θεωρημένη 
 
από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).
 
Τα έγγραφα των περιπτώσεων α), β), γ), δ), ε), εφόσον 
 
προέρχονται από φορείς διαπιστευμένους από το Ε.Σ.Υ.Δ. 
 
ή αρμοδίως κοινοποιημένους μέσω διαπιστωτικής πρά−
 
ξης από την αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας του 
 
Υπουργείου Ανάπτυξης, περιλαμβάνουν τα στοιχεία που 
 
αναγράφονται στα υποδείγματα του παραρτήματος ΙΙ της 
 
παρούσας απόφασης. Όσα από αυτά έχουν εκδοθεί με την 
 
παλιά τους μορφή και είναι σε ισχύ, γίνονται αποδεκτά από 
 
τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοική−
 
σεων μέχρι τη λήξη της ισχύος τους.
 
II. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 
1. Αντίγραφο της αδείας λειτουργίας του ανελκυστήρα 
 
που εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν το έχει, μπορεί να το 
 
λαμβάνει με αίτηση του από την αρμόδια υπηρεσία της 
 
οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 
 
2. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, θεωρημένες για 
 
το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες δηλώνεται:
 
(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδει−
 
ούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το 
 
νόμιμο εκπρόσωπό τους. (εις διπλούν).
 
(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από 
 
τον συντηρητή (εις διπλούν).
 
3. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση 
 
των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα
 
4. Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου από αναγνωρισμένο 
 
φορέα ελέγχου.
 
ΙΙΙ.  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
 
1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας που υπάρχει στην 
 
προέγκριση.
 
2. Αντίγραφο της προέγκρισης εγκατάστασης του ανελ−
 
κυστήρα.
 
3. Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται 
 
η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του μηχα−
 
νοστασίου, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τρο−
 
χαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό 
 
ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος 
 
σύνδεσης με την αντλία.
 
4. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά 
 
CENELEC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος 
 
και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα, του θαλάμου, 
 
του φρεατίου και του μηχανοστασίου.
 
5. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θεωρημένες για 
 
το γνήσιο της υπογραφής στις οποίες δηλώνεται:
 
(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδει−
 
ούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το 
 
νόμιμο εκπρόσωπό τους. (εις διπλούν).
 
(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από 
 
τον συντηρητή (εις διπλούν).
 
6. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση 
 
των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα
 
7. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισμέ−
 
νο φορέα ελέγχου.
 
IV.  ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ
 
1. Ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί και λειτουρ−
 
γούν πριν την έναρξη ισχύος της υπ’ αριθμ. Φ.9.2./29362/1957 
 
(ΦΕΚ 1797/Β/2005) κοινής υπουργικής απόφασης και δεν 
 
υπάγονται στις κατηγορίες Ι ή ΙΙ ή ΙΙΙ του άρθρου αυτού, 
 
για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία νόμιμης λειτουρ−
 
γίας, καταχωρούνται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του 
 
διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους στην αρμόδια 
 
Υπηρεσία Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
 
2. Για την καταχώρηση των ανελκυστήρων αυτών κατα−
 
τίθενται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
 
i. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.
 
ii. Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται 
 
η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του μηχα−
 
νοστασίου, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τρο−
 
χαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό 
 
ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος 
 
σύνδεσης με την αντλία.
 
iii. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά 
 
CENELEC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος 
 
και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα, του θαλάμου, 
 
του φρεατίου και του μηχανοστασίου.
 
iv. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θεωρημένες για 
 
το γνήσιο της υπογραφής στις οποίες δηλώνεται:
 
(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδει−
 
ούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το 
 
νόμιμο εκπρόσωπό τους (εις διπλούν).
 
v. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο 
 
συντήρησης) για θεώρηση των στοιχείων της ταυτότητας 
 
του ανελκυστήρα.
 
vi. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρι−
 
σμένο φορέα ελέγχου.
 
3. α) Με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, η 
 
Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη−
 
σης καταχωρεί τον ανελκυστήρα στο μητρώο και χορηγεί 
 
εντός τριάντα (30) ημερών βεβαίωση − απόφαση καταχώ−
 
ρησης, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, στον ιδιοκτήτη ή στο 
 
διαχειριστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπό τους.
 
β) Η πρωτοκολλημένη αίτηση καταχώρησης θεωρείται 
 
προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης ανελκυστήρα και χρη−
 
σιμοποιείται για τις συναλλαγές του ιδιοκτήτη ή του διαχει−
 
ριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους με τον Διαχειριστή 
 
του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτροδότησης και τις 
 
λοιπές αρχές. 
 
5. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, κατά την καταχώρη−
 
ση του ανελκυστήρα από την αρμόδια υπηρεσία Ανάπτυξης 
 
της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, παραβάσεις ή 
 
παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του άρθρου 1, ο ανελκυστή−
 
ρας θα καταχωρείται στο μητρώο, εκτός αν οι παραβάσεις 
 
αυτές αφορούν αποκλειστικά θέματα που αναφέρονται 
 
στην ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα, τα οποία εί−
 
ναι αρμοδιότητα των φορέων ελέγχου σύμφωνα με την 
 
υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997), οπότε και 
 
θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις κοινής υπουργικής 
 
απόφασης.
 
6. Για τις περιπτώσεις ΙΙ έως ΙV το πιστοποιητικό (περιο−
 
δικού) ελέγχου εκδίδεται και κατατίθεται στην Υπηρεσία 
 
Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σύμ−
 
φωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στις διατάξεις του 
 
άρθρου 15 της παρούσας απόφασης.
 

 

 

 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 211 0139 949 - ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 697 0080 989

Blog Stats

  • Total posts(618)
  • Total comments(45)

Forgot your password?