NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

▼ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ''SITE'' Βρίσκεστε στην παλιά μας ιστοσελίδα

Διακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα (ασανσέρ) Άρθρο 12

 

1. Με απόφαση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας 

 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης επιβάλλεται η διακοπή λει−
 
τουργίας ανελκυστήρα στις περιπτώσεις που μετά από 
 
έλεγχο είτε αυτής της υπηρεσίας είτε αναγνωρισμένου φο−
 
ρέα ελέγχου κατά τα οριζόμενα ανωτέρω, προκύψει ότι:
 
(α) Ο ανελκυστήρας λειτουργεί χωρίς να έχουν τηρηθεί 
 
οι νόμιμες προϋποθέσεις εγκατάστασης λειτουργίας και 
 
συντήρησής του ή χωρίς τα πιστοποιητικά αρχικών ή πε−
 
ριοδικών ελέγχων ανάλογα με τη περίπτωση.
 
(β) Κατά τον περιοδικό έλεγχο διαπιστώθηκαν σοβαρές 
 
ελλείψεις, οι οποίες δεν αποκαταστάθηκαν, εντός τακτής 
 
προθεσμίας που έθεσε ο αναγνωρισμένος φορέας ελέγ−
 
χου.
 
(γ) Συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 της πα−
 
ρούσας απόφασης.
 
2. (α) Προ της έκδοσης απόφασης διακοπής ανελκυστήρα 
 
η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτο−
 
διοίκησης με σχετικό έγγραφο της ανακοινώνει έγκαιρα 
 
την πρόθεση της να προβεί σε διακοπή της λειτουργίας 
 
του ανελκυστήρα στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή ή σε 
 
αυτόν που τον υποκαθιστά στην χρήση του κτιρίου και 
 
στον υπεύθυνο συντηρητή ή εγκαταστάτη.
 
(β) Το παραπάνω σχετικό έγγραφο επιδίδεται με συστη−
 
μένη επιστολή ή με τηλεομοιοτυπία ή μέσω ηλεκτρονικού 
 
ταχυδρομείου. Με το έγγραφο αυτό ζητούνται οι λόγοι των 
 
αποκλίσεων από τις σχετικές διατάξεις.
 
(γ) Μετά πάροδο δέκα πέντε (15) ημερών από την επί−
 
δοση του σχετικού εγγράφου η ανωτέρω Υπηρεσία εκδί−
 
δει σχετική απόφαση συνεκτιμώντας τους λόγους των ως 
 
άνω υπευθύνων εφόσον έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία 
 
εντός της προθεσμίας αυτής. Η απόφαση διακοπής της 
 
λειτουργίας καθώς και κάθε άλλη απόφαση με την οποία 
 
επιβάλλονται τεχνικές ή άλλες βελτιώσεις αναγκαίες για 
 
την ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα σύμφωνα με τις 
 
ισχύουσες διατάξεις επιδίδεται στους ενδιαφερομένους 
 
κατά τα ανωτέρω.
 
(δ) Η απόφαση διακοπής της λειτουργίας υλοποιείται από 
 
την ανωτέρω αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης, η οποία και 
 
προβαίνει στην σφράγιση των κυρίων στοιχείων της εγκα−
 
τάστασης του ανελκυστήρα (Πίνακας χειρισμού, κεντρικός 
 
διακόπτης κλπ). Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται σχετικό 
 
πρωτόκολλο σφράγισης που υπογράφεται και από τον 
 
εγκαταστάτη ή τον συντηρητή και τον υπεύθυνο ιδιοκτήτη 
 
ή τον διαχειριστή του κτιρίου όπου βρίσκεται ο ανελκυ−
 
στήρας ή του νόμιμου εκπροσώπου τους. Το πρωτόκολλο 
 
συντάσσεται σε τρία (3) αντίγραφα από τα οποία το ένα 
 
επικολλάται στον πίνακα χειρισμού του ανελκυστήρα, το 
 
άλλο παραμένει στον φάκελο του ανελκυστήρα στην Διεύ−
 
θυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
 
και το τρίτο αποστέλλεται στη Διεύθυνση Υποστήριξης 
 
Βιομηχανιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του 
 
Υπουργείου Ανάπτυξης.
 
(ε) Στη συνέχεια ειδοποιείται αμελλητί ο Διαχειριστής 
 
του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτροδότησης για να 
 
ενεργήσει ανάλογα.
 
3. Εφόσον διαπιστωθεί άμεσος κίνδυνος από την λειτουρ−
 
γία του ανελκυστήρα, ειδοποιείται επειγόντως ο ιδιοκτήτης 
 
ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους, ο οποίος 
 
υποχρεούται είτε μόνος είτε μαζί με τον συντηρητή, να λά−
 
βει αμέσως προληπτικά μέτρα, μεταξύ των οποίων και την 
 
ακινητοποίηση του ανελκυστήρα. Η Διεύθυνση Ανάπτυξης 
 
της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης μπορεί να ανα−
 
στείλει, προσωρινά, με σχετική απόφαση της την λειτουρ−
 
γία του ανελκυστήρα χωρίς την τήρηση της διαδικασίας 
 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2, εφόσον διαπιστωθεί 
 
άμεσος κίνδυνος από την λειτουργία του ανελκυστήρα 
 
κατά τη διαδικασία του άρθρου 11 του παρούσας κοινής 
 
υπουργικής απόφασης. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται η 
 
σχετική απόφαση της προσωρινής διακοπής λειτουργίας 
 
του ανελκυστήρα, η οποία κοινοποιείται αμελλητί στον 
 
οικείο Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτρο−
 
δότησης για την άμεση διακοπή της ηλεκτροδότησης. 
 

 

 

 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 211 0139 949 - ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 697 0080 989

Blog Stats

  • Total posts(618)
  • Total comments(45)

Forgot your password?