NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

NEXTLEVEL ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ  Αθήνα | Θεσσαλονίκη | Κύπρος ✆ 211 0139949

▼ ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ''SITE'' Βρίσκεστε στην παλιά μας ιστοσελίδα

Γενικές Διατάξεις ανελκυστήρα (ασανσέρ) Άρθρο 1

 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης:
 
α) Απαγορεύεται η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία 
 
των ανελκυστήρων που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτή−
 
σεις των διατάξεων της υπ’ αριθμ. Φ9.2/Οικ.32803/1308/1997 
 
(ΦΕΚ 815/Β/97) κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία 
 
ενσωματώθηκε η Οδηγία 95/16/ΕΚ, για τους εγκατεστημέ−
 
νους ανελκυστήρες από 1.7.1999.
 
β) Εφαρμόζονται υποχρεωτικά, παράλληλα με τις ισχύ−
 
ουσες διατάξεις περί ανελκυστήρων, ειδικές διατάξεις και 
 
κανονισμοί που αφορούν στις συνθήκες εγκατάστασης και 
 
λειτουργίας ανελκυστήρων που ισχύουν ή όπως εκάστοτε 
 
θα ισχύουν, στον Κτιριοδομικό Κανονισμό, στον Κανονισμό 
 
Πυροπροστασίας Κτιρίων, στα μέτρα ασφαλείας και προ−
 
στασίας των εργαζομένων στους ανελκυστήρες, στον Κα−
 
νονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ), 
 
όπως αυτός αντικαταστάθηκε με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 
 
2η έκδοση/4.3.2004 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ.7.5/1816/88 
 
(ΦΕΚ 470/Β/04) υπουργική απόφαση.
 
γ) Εφαρμόζονται υποχρεωτικά, όπως κάθε φορά ισχύουν, 
 
οι διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών και μηχανο−
 
λογικών εγκαταστάσεων, οι διατάξεις περί κατοχύρωσης 
 
των επαγγελματικών δικαιωμάτων για την εκπόνηση και 
 
υπογραφή της μελέτης των ανελκυστήρων, την εγκατά−
 
σταση, την επίβλεψη και τη συντήρηση κάθε είδους ανελ−
 
κυστήρα.
 
δ) Οι διατάξεις που αφορούν τις βασικές απαιτήσεις 
 
ασφάλειας των φρεατίων, του θαλάμου, του μηχανοστα−
 
σίου, αν υπάρχει, και της προσπέλασης σε αυτό, όπως 
 
ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308/1997 ((ΦΕΚ 
 
815/Β/97) κοινή υπουργική απόφαση, εφαρμόζονται υπο−
 
χρεωτικά από τις αρμόδιες αρχές, κατά την έκδοση της 
 
οικοδομικής άδειας του κτιρίου.

 

 

 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 211 0139 949 - ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 697 0080 989

Blog Stats

  • Total posts(618)
  • Total comments(45)

Forgot your password?